Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Przedstawiciel w Tarnowie Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa "AUGUSTYN"

kompleksowe ubezpieczenie "bezpieczna zagroda"

Dla kogo oferta:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

 

Co ubezpieczamy:

 1. Ubezpieczenie budynków, budowli oraz nagrobków cmentarnych.
 2. Ubezpieczenie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 3. Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończenia budynku mieszkalnego.
 4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych.
 5. Ubezpieczenie upraw rolnych.
 6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kombajnisty z tytułu wykonywania usługi koszenia.
 9. Ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

1. Ubezpieczenie budynków, budowli oraz nagrobków cmentarnych

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • budynki
 • budowle (altany, pergole, murki, ogrodzenia, mostki, wiaty itp.)
 • nagrobki cmentarne

 

Według jakiej wartości: nowej lub rzeczywistej

 

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek statku powietrznego
 • huragan
 • powódź
 • trzęsienie ziemi
 • obsunięcie się ziemi
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • zalanie
 • uderzenie pojazdu
 • grad
 • lawina
 • opady śniegu
 • dym i sadza
 • deszcz nawalny
 • fala naddźwiękowa
 • upadek drzew lub masztów
 • podtopienie
 • tąpnięcie

 

2.  Ubezpieczenie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

 

Przedmiot ubezpieczenie:

 • ziemiopłody
 • zwierzęta gospodarskie
 • sprzęt rolniczy
 • materiały i zapasy

 

Według jakiej wartości: nowej lub rzeczywistej.

 

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek statku powietrznego
 • huragan
 • powódź
 • trzęsienie ziemi
 • obsunięcie się ziemi
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • zalanie
 • uderzenie pojazdu
 • grad
 • lawina
 • opady śniegu
 • dym i sadza
 • deszcz nawalny
 • fala naddźwiękowa
 • upadek drzew lub masztów
 • podtopienie
 • tąpnięcie
 • porażeniem prądem

 

3.  Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończenia budynku mieszkalnego

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • ruchomości domowe
 • stałe elementy budynku mieszkalnego

 

Gdzie ubezpieczamy:

 • w domu
 • na strychu
 • w piwnicy
 • w komórkach
 • w garażach
 • w pomieszczeniach na terenie gospodarstwa rolnego

 

Według jakiej wartości: nowej lub rzeczywistej

 

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek statku powietrznego
 • huragan
 • powódź
 • trzęsienie ziemi
 • obsunięcie się ziemi
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • zalanie
 • uderzenie pojazdu
 • grad
 • lawina
 • opady śniegu
 • dym i sadza
 • deszcz nawalny
 • fala naddźwiękowa
 • upadek drzew lub masztów
 • podtopienie
 • tąpnięcie

 

a także od:

 • kradzieży z włamaniem
 • rabunku
 • dewastacji
 • przepięcia

 

4.  Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • szyby okienne i drzwiowe
 • oszklenia ścienne i dachowe
 • płyty szklane stanowiące część mebli
 • przegrody ścienne
 • lustra trwale wmontowane w ściany
 • akwaria
 • kolektory słoneczne
 • inne przedmioty szklane

zamontowane lub zainstalowane na stałe, zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowiące wyposażenie budynku mieszkalnego.

.

Według jakiej wartości: nowej lub rzeczywistej

 

Zakres ubezpieczenia:

 • szkody w postaci stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia ubezpieczonych przedmiotów

 

5.  Ubezpieczenie upraw rolnych

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 uprawy rolne następujących roślin:

 • zbóż
 • rzepaku
 • ziemniaków
 • roślin okopowych na paszę

.

Według jakiej wartości:

 • przewidywana wartość rynkowa plonu w okresie zbiorów

 

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień
 • grad


6.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

 

Zakres ubezpieczenia:

W ramach ubezpieczenia Towarzystwo zapewnia następujące świadczenia:

 • na wypadek śmierci
 • na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • pokrycie kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych
 • dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu


7.   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich Ubezpieczonemu za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego pozostającego w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia prywatnego

 

Zakres ubezpieczenia:

 • Z ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda została wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym, a zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia


8.   Ubezpieczenie cywilnej kombajnisty z tytułu wykonywania usługi koszenia

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego kombajnisty za szkody w mieniu zleceniodawcy powstałe podczas wykonywania usługi koszenia przy użyciu kombajnu

 

Zakres ubezpieczenia:

 • Z ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda została wyrządzona czynem niedozwolonym, a zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia


9.  Ubezpieczenie ochrony prawnej

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej jest umożliwienie prawnej obrony Ubezpieczonego lub osób mu bliskich: 

 • w postępowaniu sądowym, prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi, w którym Ubezpieczony jest pozwanym, obwinionym lub oskarżonym
 • w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej lub samorządowej jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte przez Ubezpieczonego,

poprzez refundację przez Towarzystwo związanych z ochroną prawną poniesionych kosztów, o ile przyczyna wszczęcia postępowania wobec Ubezpieczonego powstała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia

 

Zakres ubezpieczenia:

W ramach ubezpieczenia Towarzystwo refunduje niepodlegające zwrotowi na rzecz Ubezpieczonego zgodnie z decyzją lub orzeczeniem kończącym postępowanie: 

 • koszty i opłaty sądowe, łącznie z należnościami świadków i biegłych
 • koszty i opłaty w postępowaniu administracyjnym, łącznie z należnościami świadków i biegłych
 • koszty wynagrodzenia jednego pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym uprawnionego do świadczenia pomocy prawnej, w wysokości minimalnej stawki wynikającej z przepisów o opłatach za czynności radców prawnych i adwokatów

Towarzystwo zwraca ponadto koszty uzyskanych poza postępowaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców lub innych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, o ile służą one ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem oraz pod warunkiem, że ich uzyskanie zostało uprzednio zaakceptowane przez Towarzystwo.

 

   Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem? Masz więcej pytań? Chcesz mieć polisę dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań? Skontaktuj się z naszym Biurem Regionalnym najbliższym Twego miejsca zamieszkania lub formularza kontaktu!

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA!

 PEŁNA OCHRONA UBEZPIECZEŃ!

 FORMULARZ KONTAKTU 

CENNIK

Składki Ubezpieczeniowe

są ustalane indywidualnie. 

Chcesz poznać wysokość ubezpieczenia zadzwoń

(14) 655 20 39 lub (14) 655 20 40.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LUBCZA

RADŁÓW

TARNÓW

Lubcza 162

33-162 Lubcza

tel. (014) 654 26 10

 

ul. Kolejowa 7, (Urząd Gminy Radłów)

33-130 Radłów

tel. (14) 655 20 39

tel. (14) 655 20 40

 

ul. Urszulańska 6/2

33-100 Tarnów

tel. (014) 655 20 39 40

tel./fax. (014) 655 20 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.