Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Przedstawiciel w Tarnowie Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa "AUGUSTYN"

ubezpieczenia majątkowe

 1.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 2.  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 3.  All Risk - ubezpiecznie mienia od wszystkich ryzyk

 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Dla kogo:

 • przedsiębiorca - podmiot będący członkiem Towarzystwa lub przystępujący do Towarzystwa będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą  osobą prawną

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • budynki i budowle,
 • budynki i budowle w stadium budowy, przebudowy, remontu i modernizacji,
 • nakłady inwestycyjne,
 • urządzenia, maszyny, wyposażenie zakładów, lokali i pomieszczeń oraz środki transportowe,
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich, a przyjęte przez Ubezpieczającego,
 • mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego,
 • przedmioty i środki nietrwałe.

 

Ubezpieczane według wartości: odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto lub netto

 

Zakres ubezpieczenia:

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym obejmuje:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • huragan.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie rozszerzonym obejmuje dodatkowo jedno lub więcej z następujących zdarzeń:

 • powódź,
 • grad,
 • śnieg,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawinę,
 • wydostawanie się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych,
 • zalanie przez osoby trzecie,
 • deszcz nawalny,
 • uderzenie pojazdu,
 • dym i sadzę,
 •  falę naddźwiękową.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje wszystkie zdarzenia określone w ust. 2 i 3.

Ubezpieczający, z którym zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, ma możliwość ubezpieczyć dodatkowo jedno lub więcej z następujących ryzyk (tzw. ubezpieczeń dodatkowych):

 • maszyny elektryczne od szkód wywołanych działaniem prądu elektrycznego,
 • mienie od dewastacji,
 • budynki i budowle od trzęsienia ziemi,
 • szyby i inne oszklenia od stłuczenia,
 • mienie od aktów terrorystycznych.

  

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

Dla kogo:

 • przedsiębiorca - podmiot będący członkiem Towarzystwa lub przystępujący do Towarzystwa będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną

 

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe,
 • przedmioty i środki nietrwałe,
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • mienie stanowiące własność osób trzecich,
 • mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego

 

Ubezpieczane według wartości: odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto lub netto

 

Towarzystwo odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku.

 

Ubezpieczający, który zawarł umowę ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ma możliwość ubezpieczyć dodatkowo mienie od jednego lub więcej z następujących ryzyk (tzw. ubezpieczeń dodatkowych):

 • dewastacji,
 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • rabunku podczas transportu wartości pieniężnych.

W ubezpieczeniu gotówki systemem obrotów miesięcznych odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są szkody powstałe w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem i rabunku we wszystkich placówkach Ubezpieczającego,
 • rabunku podczas transportu.

 

3. All Risk - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 

Co ubezpieczamy:

Mienie stanowiące własność Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.), tj.:

 

 • środki trwałe - budynki i budowle, urządzenia, maszyny, narzędzia produkcyjne i inne wyposażenie oraz środki transportu wewnętrznego,
 • przedmioty i środki nietrwałe,
 • środki obrotowe,
 • szyby i inne przedmioty szklane, będące częścią budynków, budowli lub lokali objętych ubezpieczeniem lub stanowiące wyposażenie bądź urządzenie, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • mienie osób trzecich powierzone celem wykonania usługi sprzedaży lub naprawy,
 • wartości pieniężne
 • nakłady inwestycyjne,
 • inne mienie, o ile tak uzgodniono w umowie ubezpieczenia,
 • mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego.

 

Ochrona ubezpieczeniowa

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku wypadku zaistniałego w miejscu ubezpieczenia.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem objętym umową ubezpieczenia oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu.

 

Jak ubezpieczamy mienie

 

W zależności od rodzaju, mienie może być ubezpieczone:

 • na sumy stałe
 • na sumy zmienne - środki obrotowe
 • na pierwsze ryzyko

 

Przy ubezpieczeniu na sumy stałe suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej, przewidywanej wartości ubezpieczonego mienia w okresie ubezpieczenia.

Gdy mienie jest ubezpieczone na sumy zmienne, suma ubezpieczenia środków obrotowych powinna odpowiadać maksymalnej dziennej wartości przewidywanej w okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać maksymalnej przewidywanej przez Ubezpieczającego szkodzie w wyniku jednego zdarzenia, gdy mienie jest ubezpieczone na pierwsze ryzyko.

Suma ubezpieczenia może obejmować podatek VAT, pod warunkiem zgłoszenia we wniosku o ubezpieczenie.

 

Jak określamy sumę ubezpieczenia

 

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający odrębnie dla każdego rodzaju mienia według jednej z następujących wartości:

 

Dla budynków, budowli, urządzeń, maszyn, narzędzi produkcyjnych, wyposażenie zakładów, lokali, biur, gabinetów i innych obiektów użyteczności publicznej, oraz środków transportu wewnętrznego, a także nakładów inwestycyjnych: 

 • odtworzeniowej,
 • rzecztwistej,
 • księgowej brutto,
 • księgowej netto,
 • dla przedmiotów i środków nietrwałych - według ceny nabycia,
 • dla środków obrotowych - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA!

 PEŁNA OCHRONA UBEZPIECZEŃ!

 FORMULARZ KONTAKTU 

 

CENNIK

Składki Ubezpieczeniowe

są ustalane indywidualnie. 

Chcesz poznać wysokość ubezpieczenia zadzwoń

(14) 655 20 39 lub (14) 655 20 40.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LUBCZA

RADŁÓW

TARNÓW

Lubcza 162

33-162 Lubcza

tel. (014) 654 26 10

 

ul. Kolejowa 7, (Urząd Gminy Radłów)

33-130 Radłów

tel. (14) 655 20 39

tel. (14) 655 20 40

 

ul. Urszulańska 6/2

33-100 Tarnów

tel. (014) 655 20 39 40

tel./fax. (014) 655 20 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.