Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Przedstawiciel w Tarnowie Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa "AUGUSTYN"

UBEZPIECZENIA techniczne

 1. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn)
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego)
 3. Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego

 

1. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn)

 

Dla kogo:

 • przedsiębiorca - podmiot będący członkiem Towarzystwa lub przystępujący do Towarzystwa będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie maszyny po pomyślnym zakończeniu prób technicznych lub eksploatacyjnych oraz przyjęciu ich do eksploatacji, stanowiące własność Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

Maszyny określone w umowie ubezpieczenia są objęte ochroną w miejscu wymienionym w umowie, podczas eksploatacji, konserwacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu, a także w miejscu czasowego przechowywania w trakcie prac wykonywanych w ramach działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

 

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać kosztom zastąpienia ubezpieczonej maszyny przez maszynę tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności

 

Zakres:

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody, które zaistniały w okresie i miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, będące bezpośrednim skutkiem nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia o charakterze losowym.

Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

  

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego)

 

Dla kogo:

 • przedsiębiorca - podmiot będący członkiem Towarzystwa lub przystępujący do Towarzystwa będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie sprzęt elektroniczny po przyjęciu do eksploatacji, stanowiący własność Ubezpieczającego, bądź będący w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

 

Zakres:

Towarzystwo przyjmuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, jeżeli utrata, zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w wyniku:

 • ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,lawiny, wydostawania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu, dymu i sadzy, fali naddźwiękowej,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • dewastacji,
 • wilgoci i pary,
 • wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych, tj. błędów konstrukcyjnych i wad materiałowych.

 

Towarzystwo przyjmuje również odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu powstałego wskutek działania osoby obsługującej sprzęt, w szczególności z powodu: niewłaściwej obsługi sprzętu, niewłaściwego użytkowania, błędu operatora.

 

Zgodnie z Klauzulami dodatkowymi ochroną ubezpieczeniową ochroną objęte są szkody w danych i nośnikach danych oraz wzrost kosztów działalności spowodowany utratą bądź zniszczeniem sprzętu elektronicznego.

 

3. Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego

 

Dla kogo:

 • przedsiębiorca - podmiot będący członkiem Towarzystwa lub przystępujący do Towarzystwa będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie przenośny sprzęt elektroniczny  stanowiący własność Ubezpieczającego, bądź będący w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, wykorzystywany w celach zawodowych.

Ochroną objęty jest sprzęt:

 • w miejscu pracy,
 • w mieszkaniu lub w miejscu zakwaterowania pracownika,
 • przenoszony lub przewożony na terytorium RP.

 

Zakres:

Towarzystwo przyjmuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, jeżeli utrata, zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w wyniku:

 • ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, lawiny, wydostawania się wody lub ścieków z urządzeń wodnokanalizacyjnych, deszczu nawalnego, uderzenia pojazdu, dymu i sadzy, fali naddźwiękowej,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • dewastacji,
 • wilgoci i pary,
 • wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych, tj. błędów konstrukcyjnych i wad materiałowych,
 • zaginięcie podczas przenoszenia, przewożenia przez pracownika, a powstałe w związku z jej:

          - nagłą śmiercią lub nagłą ciężką chorobą,

          - ciężkim uszkodzeniem ciała, wywołanym nieszczęśliwym wypadkiem

          - zniszczeniem lub uszkodzeniem środka transportu wskutek kolizji lub wypadku komunikacyjnego.

 

Towarzystwo przyjmuje również odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu powstałego wskutek działania osoby obsługującej sprzęt, w szczególności z powodu: niewłaściwej obsługi sprzętu, niewłaściwego użytkowania, błędu operatora.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA!

 PEŁNA OCHRONA UBEZPIECZEŃ!

 FORMULARZ KONTAKTU 

 

CENNIK

Składki Ubezpieczeniowe

są ustalane indywidualnie. 

Chcesz poznać wysokość ubezpieczenia zadzwoń

(14) 655 20 39 lub (14) 655 20 40.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LUBCZA

RADŁÓW

TARNÓW

Lubcza 162

33-162 Lubcza

tel. (014) 654 26 10

 

ul. Kolejowa 7, (Urząd Gminy Radłów)

33-130 Radłów

tel. (14) 655 20 39

tel. (14) 655 20 40

 

ul. Urszulańska 6/2

33-100 Tarnów

tel. (014) 655 20 39 40

tel./fax. (014) 655 20 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.