Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Przedstawiciel w Tarnowie Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa "AUGUSTYN"

ubezpieczenia dla spółdzielni mieszkaniowych

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Mienie, którym mogą być:

 • budynki i budowle
 • urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne

jest chronione od szkód będących bezpośrednim następstwem niżej wymienionych zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, wydostania się wody lub ścieków 
z urządzeń wodnokanalizacyjnych, zalania, uderzenia pojazdu, gradu, lawiny, śniegu, dymu 
i sadzy, deszczu nawalnego, fali naddźwiękowej, upadku drzew lub masztów oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami.

 

Ubezpieczenie mienia od dewastacji

 

Mienie, którym mogą być:

 • budynki i budowle
 • urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne

jest chronione od szkód będących bezpośrednim następstwem dewastacji. Ponadto 
w ramach sumy ubezpieczenia Towarzystwo pokrywa udokumentowane poniesione koszty usunięcia szkody powstałej w wyniku graffiti.

 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

 

Oszklenia w częściach wspólnych budynków i lokali, oszklenia reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem, rurki neonowe, inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie budynku objęte są objęte są ochroną za szkody powstałe w wyniku stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia.

 

Ryzyko przepięcia

 

Pokrywane są koszty będące następstwem szkód powstałych w skutek przepięcia (gwałtowne zmiany napięcia występującego w sieci elektrycznej zainstalowanej 
u Ubezpieczającego, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia) oraz pośredniego uderzenia pioruna, rozumianego jako następstwa pośredniego wyładowania atmosferycznego na ubezpieczonym obiekcie, bądź na obiekt, w którym znajduje się ubezpieczone mienie.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadanego mienia

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, za szkody osobowe i szkody w mieniu wyrządzone nieumyślnie, a także wskutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną kontraktową Ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności.

Dodatkowo ochrona obejmuje też odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku naturalnymprzez jego zanieczyszczenie lub zniszczenie, w tym zniszczenie gruntów.

 

 

Zakres możemy dodatkowo rozszerzyć o następujące ryzyka:

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

Mienie, którym mogą być:

 • rzeczy ruchome należące do spółdzielni
 • elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny
 • stałe elementy wykończenia budynku, którymi są między innymi: zewnętrzne elementy domofonów, instalacji alarmowych, grzewczych, elementy napędu bram

 

Ubezpieczenie katastrofy budowlanej

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem katastrofy budowlanej czyli nie zamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 

Oparte na Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości z dnia 21 września 2004 r.

 

Oprócz ubezpieczenia majątku Państwa Spółdzielni proponujemy ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania lokali i w życiu prywatnym członków spółdzielni.

 

Składka za ubezpieczenia może być płatna, za Państwa pośrednictwem, przez lokatorów w okresach miesięcznych wraz z opłatą czynszową.

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA!

 PEŁNA OCHRONA UBEZPIECZEŃ!

 FORMULARZ KONTAKTU 

 

CENNIK

Składki Ubezpieczeniowe

są ustalane indywidualnie. 

Chcesz poznać wysokość ubezpieczenia zadzwoń

(14) 655 20 39 lub (14) 655 20 40.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LUBCZA

RADŁÓW

TARNÓW

Lubcza 162

33-162 Lubcza

tel. (014) 654 26 10

 

ul. Kolejowa 7, (Urząd Gminy Radłów)

33-130 Radłów

tel. (14) 655 20 39

tel. (14) 655 20 40

 

ul. Urszulańska 6/2

33-100 Tarnów

tel. (014) 655 20 39 40

tel./fax. (014) 655 20 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.