Nasza oferta

Nie masz jeszcze polisy dla siebie?

Przejrzyj nasze oferty, wybierz kontakt do specjalisty i kup polisę bez wychodzenia z domu!

Dysponujemy bazą ofertową kilkunastu ubezpieczycieli – dzięki intuicyjnemu porównaniu szybko znajdziesz ochronę swojego życia, mieszkania, samochodu czy firmy, a wszystko to w specjalnej cenie!

Ubezpieczenia
komunikacyjne

OC, AC, assistance, ochrona prawna, ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenia
majątkowe

Ubezpieczenie domu, mienia ruchomego, budynków gospodarczych

Ubezpieczenia
rolne

Ubezpieczenie budynków, upraw, zwierząt gospodarskich, OC, agrocasco

Ubezpieczenia
osobowe

NNW, życie i zdrowie

Ubezpieczenia
turystyczne

Koszty leczenia, asisstance, NNW, OC, utrata bagażu

Ubezpieczenia
firmowe

Ubezpieczenie majątku firmy, mienia osób trzecich, OC

O nas

Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa AUGUSTYN

Jesteśmy rodzinną firmą z 30-letnim doświadczeniem. Profesjonalna i kompleksowa obsługa to wyznaczniki naszego działania, dobro klienta jest dla nas najważniejsze.

Przygodę z ubezpieczeniami rozpoczęliśmy w 1989 r. Obecnie współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi zakładami ubezpieczeń na polskim rynku.

Nasze grono składa się z wykształconych pracowników, którzy posiadają wszelkie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzimy obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, firmowych i innych. Zapraszamy do naszych biur w Tarnowie i Lubczy.

0
nagród
0
lat na rynku
+ 0
zadowolonych klientów

Współpraca

Nasi partnerzy

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Skuteczne wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28 ust. 1) powinno zostać złożone najpóźniej na dzień przed końcem trwania okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązującej polisy.

Forma złożenia dokumentu: osobiście u agenta, wiadomość e-mail, wysyłka dokumentu Pocztą Polską (liczy się data stempla pocztowego).

Poprawne wypowiedzenie zawiera:

  • dane właściciela/i – imię nazwisko, adres, numer PESEL,
  • datę,
  • numer polisy,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • podstawę prawną, czytelny podpis właściciela/i.

 

Wzór druku w zakładce “Do pobrania“.

TAK. Fakt zbycia pojazdu należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty sprzedaży/złomowania, do firmy ubezpieczeniowej oraz w ciągu 30 dni do stosownego dla miejsca rejestracji wydziału komunikacji.

TAK. Wraz z pojazdem nabywamy wszelkie prawa i obowiązki do polisy ubezpieczeniowej. Należy jednak pamiętać, że polisa po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie wznowi się automatycznie na nabywcę, który tym samym zobowiązany jest zawrzeć polisę najpóźniej w dniu obowiązywania polisy po zbywcy.

NIE. Nowy właściciel nabywa wraz z samochodem prawo tylko do polisy w zakresie obowiązkowego OC. Zbywca może natomiast złożyć wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z pozostałych ryzyk dobrowolnych.

Wysokość opłat karnych za brak ubezpieczeni ustala Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualne kary, w zależności od czasu trwania oraz rodzaju pojazdu znajdują się na stronie UFG “Opłaty karne“.

  • TAK. Sytuacja dotyczy czasowego wycofania z ruchu pojazdów takich jak autobus, pojazd specjalny, ciągnik siodłowy, samochód ciężarowych powyżej 3,5 t DMC i przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.
  • Samochód osobowy nie podlega czasowemu wycofaniu z ruchu.
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (z 22 maja 2003 roku) zwalnia z obowiązku posiadania ciągłości OC wyłącznie właścicieli pojazdów historycznych (art. 27). Zgodnie z obowiązującą wykładnią termin ten dotyczy pojazdów zabytkowych (w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym), pojazdów mającym co najmniej 40 lat lub pojazdów mających co najmniej 25 lat, które zostały uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, oraz pojazdów wolnobieżnych