Dla przedsiębiorstw

Ubezpieczenia firmowe

Dla przedsiębiorstw

Ubezpieczenia firmowe

Przedmiotem ubezpieczenia firmy jest jej majątek. Ochronie podlegają między innymi:

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia losowe, takie jak: