Dla podróżujących

Ubezpieczenia turystyczne

Dla podróżujących

Ubezpieczenia turystyczne

Podróże małe i duże – kto ich nie kocha? Wybierając się w podróż w celach turystycznych czy zarobkowych, warto zadbać o swoje zdrowie i życie. Zabezpiecz się polisą, która pokryje :

Wydatki związane z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym oraz zakupem leków i środków opatrunkowych.

Transport na teren RP, transport zwłok, całodobowa pomoc telefoniczna, pomoc w przypadku kradzieży dokumentów, koszty ratownictwa, pomoc w odzyskaniu bagażu.

Wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia lub spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element oferty zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi.

Utrata, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku w domu / mieszkaniu na czas wyjazdu.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka, wykonywanie pracy fizycznej, czy odpowiedzialność za leczenie chorób przewlekłych.