Domy i mieszkania

Ubezpieczenia majątkowe

Domy i mieszkania

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości bądź mienia. Powódź, pożar, gradobicie, wichura, upadek drzew, szkody przepięciowe – to tylko niektóre z ryzyk, od których możesz ubezpieczyć składniki swojego majątku.

Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie:

Dodatkowo można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o kradzież z włamaniem, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, ochronę prawną i dom assistance.